HEROS GEODÉZIE s.r.o.

Poskytujeme Vám geodetické služby již od roku 1999

NAŠE SLUŽBY

Seznam a podrobnosti geodetických služeb, které nabízíme firmám
i jednotlivcům, podle oblasti zájmu.

Geodetické práce v katastru nemovitostí

  • Geometrické plány na vyznačení stavby

Kolaudujete nebo legalizujete stavbu? Rádi Vám pomůžeme připravit podklady pro zápis do katastru.

  • Geometrické plány na oddělení pozemků

Odkupujete nebo prodáváte část pozemku? Ozvěte se nám a rádi Vám zpracujeme podklad ke smlouvě.

  • Vytyčování hranic pozemků

Potřebujete znát průběh hranice v terénu, nebo řešíte spor se sousedem? Zavolejte nám.

  • Geometrické plány na věcná břemena

Řešíte ochranu inženýrských sítí na cizím pozemku, či přístup na Vaše pozemky? I to pro Vás zpracujeme.

fotografie-katastr-nemovitosti

Geodetické práce na stavbách

  • Mapové podklady pro projektové práce

Připravujete se stavět a nemáte podklady pro projektanta? Zavolejte.

  • Vytyčovací práce - stavby, sítě, ochraná pásma

Stavíte dům či výrobní halu? Vytyčíme stavbu v terénu, vyznačíme Vágris (+- 0,000) stavby. Postavíme lavičky pro založení stavby.

  • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Kolaudujete stavbu a potřebujete změřit např. přípojku nebo areál závodu. Rádi Vám zpracujeme DSPS ke kolaudaci.

  • Zaměření a výpočty kubatur

Řešíte kolik materiálu musíte přivést nebo odvést na modelaci terénu? Zavolejte.

fotografie-geodeticke-prace-na-stavbach

Speciální geodézie

  • Měření jeřábových dráh

Splňujeme povinnosti provádět pravidelné kontroly (geodetické zaměření je součástí podrobnéprohlídky podle ČSN 73 2601 nebo ČSN 73 2604). Zjištění skutečného stavu dráhy - včasná údržba - předcházení nákladným opravám.

  • Měření posunů, sedání a deformací staveb

Vyhotovení projektu, bodového pole, stabilizace a osazení sledovacích bodů. Zaměření základní (nulté) etapy sledování, výpočet souřadnic a výšek všech bodů systému vyrovnáním. Opakovaná zaměření systému sledovaných bodů v četnosti dle pokynů odběratele, výpočet souřadnic a výšek bodů systému, určení polohových a výškových změn.

fotografie-specialni-geodezie